Slučajnosti brojeva u gradovima

Barcelona Low
Barcelona

Svaki grad je sazviježđe za sebe, jedna autentična istina koja priča o posebnosti njegovih stanovnika. O onom lijepom i onom ružnom čime su ga obilježili i dali mu integritet, ili  on njima, kako god…Njihovi  stanovnici  bivaju njihovi vlasnici ili se u stvari  samo pozivaju da to jesu, dajući sebi nepisano pravo na to… Gradovi pod patronatom ljudi koji žive u njemu, jedan svojevrstan antipod  ako posmatramo na taj način procjenjujući  ko je dominantniji,  kolektiv ili individua… Ja bih  uvijek  navijala za individuu.. možda zato što vjerujem  da  na ovaj ili onaj način pobijeđuje.

 U ovom slučaju u zajedničkoj sinhroniji oni pričaju jedni o drugima, brojevi o ljudima i ljudi o brojevima integrisani u svojoj poetici, pričaju kroz kazano i nekazano, prikazano  i predstavljaju  svjesno i nesvjesno najrazličitijim metaforama …

 Brojevi kao simboli gradova  pričaju i sami  za sebe. Implicitno otkrivamo mnogo toga o gradu dok ih posmatramo, dobijajući jednu impresiju, kreirajući  sliku. Tako, na primer, brojevi San Franciska pričaju o gradu preduzetnika i inovativnosti. Berlin je i brojevima podijeljen između dvije strane zida, istoka i zapada, komunizma i kapitalizma,  pa gledajući ta mala ulična djela možeš osjetiti kako se disalo i na jednoj i na drugoj strani… Barselona je možda najviše Gaudijeva u svojoj kreativnoisti, bojama i želji da se bude drugačiji… Kako god, mozaik brojeva jednog grada je i istorija i identitet i poezija, saznajemo negove ožiljke, uspjehe, autentičnost, kreativnost, nekreativnost, sa čim su se borili, kako su se stvarali….

… Ima radoznalih putnika, istaraživača, posmatrača, neko će možda reći da su to oni  koji vole da osmišljavaju besmislenost, a neko drugi opet će ih nazvati   ljudima koji ljepotu ovog našeg svijeta traže u svemu… Kako god da ih nazovemo,  fakat je da  vole da otkrivaju, netransparentno da  prave mozaike jednog identiteta kroz istoriju, kroz sadašnjost, prožimajući i nemarnosti i perfekcionizam i neobičnosti i vrcavost, i pokušaje i uspjehe da se bude drugačiji…

Šta može broj  152 postavljen iznad jednog prosječnog, neprosječnog ili nadprosječnog ulaza da kaže o sebi?! Najmanje jedan komadić istorije koji onako ovlaš moze dotaći njegove posmatrače, one koji su tu postali i one dolutale, pridošle sa svojim doprinosom drugačijeg i  …priča nam priču jednako kao onaj 250 ili 25…Mozemo saznati kakvih se kultura takao i koje su ga takle, obilježile, osvojile, povrijedile ili uzdigle, one od kojih se izdigao i one koje su ga urušile kad vrijeme prođe sve bivaju podjednako važne jer pričaju priču i ožiljcima i medaljama i pobjedama i porazima… Identifikuju se u integritetu vremena… I tako vremenske i vanremenske čuvaju se ugriza prolaznosti. Istina o brojevima je da se ne sačuvaju  uglavnom mnogo dugo, ljudi ih zamjene kao promjenjive i prolazne bez neke naročite vrijednosti u vremenu.

I  tako, shvatiš da možeš ispričati priču ( zanimljivo je saznanje da od svega možeš da napišeš priču, zaboravimo sadržaj i držimo se forme, kako rekoše jednom Ruski formalisti 😉 ) … možeš da je napišeš, iskreiraš tim mozaikom različitosti, I tako ucjelovljenu  da je samo ostaviš posmatračima da observiraju  tvoje malo umjetničko djelo.  Ti  znaš šta je tvoje oko vidjelo u tim brojevima, drugačiji svaki za sebe, sa svojim velikim i malim istinama i lažima.

San Francisco Low
San Francisco

Prepoznaješ da se umjetnost   prselila na ulicu, koja je nepresušna inspiracija. Nudi ti se  da je kradeš,  s radošću uzimaš  od isječaka iz  života, od svega onog što mozeš da otmeš od trenutka, otkineš iz brzine u kojoj živimo onako usput loveći njene ekspresije…. Tako i ova priča o brojevima  jeste jedan usputni dar ulice, mali doprinos i estetici lijepog i estetici ružnog koje su potpuno neodvojive u svom postojanju i smislenosti kao što je neminovna i neosporiva naša Užasna potreba za smislom kako je rekao jednom davno sjajni psihijatar Viktor Frankl.…

Budeš li je tražio  možeš je naći,  saznajući samo ti kako si sklapao priču, trazeći je i na napuštenim kućama čiji je identitet ostao da se naslućuje u tom nekom broju i na blistavim  klasičnim i u romantičnom zdanjima i na prosječnim socijalističkim i onim  čvrsto i  naizgled stabilno kapitalističkim.

Tvoje djelo će progovoriti  jedino u harmoniji tih brojeva, ako zeliš brojevima da je pričaš.

One thought on “Slučajnosti brojeva u gradovima

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s