Prepoznavanje

Kad je empatija ušla u njegovu dušu,

počeo je da diše lakše.

Njegove oči su  jasnije  vidjele,

njegovo srce je krenulo ubrzanije da kuca,

od mirisa trave pred zoru, od rose koju je osjećao pod stopalima.

Osjećam tuđi bol, rekao joj je.

Boli me što njega boli.

Kakva je to sveza sa onim čovjekom koji mi nije ništa?!

Nije samo sa njim…odgovorila je.

Povezan si jednako sa onima u bolu kao i  sa srećnima…

Uzaludno se opireš odvajanju od suštine…

U želji da se približiš samo jednoj strani…

Onoj koja svijetli…

Svi bi mi da smo poput svetionika koji će navigavati brodove u bogatu luku.

Ne ide to tako…

Svijetli jednako i bolesnom i zdravom,

I uprljanom i čistom,

i korisnom i beskorisnom,

i mladom i starom…

Samo svijetli…

Jer ti si i jedno i drugo…

I ja sam i jedno i drugo.

I naša posebnost može biti u tom shvatanju jednog i neodvojivog.

Vidim ti u pogledu nešto toplije…

Liči, zaista, da je empatija ušetala u tvoj život…

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s