Na putu do odgovora

Mjesec me je čekao da odlučim…

I moje odluke su me jednako čekale.

Zašto nam se putevi upliću?!

Zašto se saplićemo u dvoumljenjima?!

Zato što nije lako…

I nije lako zato što nije prirodno,

a prirodno je istinito,

od korijena, od izvora, od suštine.

Mogu da pričam sa mjesecom,

na putu do odgovora

i da uzmem svaku poruku koju na tom putu nađem.

Kamenčići jezgra…

Kada je sve ogoljeno sve je i jasno

i samo možeš uzeti ili ostaviti…

Za neke nove kule koje ćeš graditi,

za nove istine,

ogoljavanja i pomirenja…

sa sobom i sa svijetom.

Uvijek sam zapravo mislila,

da nam je dato da postojimo  lako

i da će samo naša nesvijest,

svijest i život zakomplikovati.

Umnožiti, otežati, pocijepati, izranjavati…

Lako je britko i jednostavno,

sjediniti sebe sa sobom.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s